Đang tải...

Hình Ảnh Những Câu Nói Hay Bằng Tiếng Anh

1. Maybe God wants us to meet a few wrong people before meeting the right one, so that when we finally meet the person, we will know how to be grateful. THÀ BỊ GHÉT VÌ SỐNG THẬT VỚI CHÍNH MÌNH, CÒN HƠN GIẢ TẠO CHỈ BIẾT NÓI XẠO ĐỂ NGƯỜI KHÁC THƯƠNG! #life #quotes

Đang tải...
Đang tải...

Những Câu Nói Hay Tiếng Anh Hay

stt chửi người yêu bằng tiếng anh, những câu chửi sock bằng tiếng anh, những câu nói khinh bỉ người khác bằng tiếng anh những câu chửi hay không tục bằng ... Hình nền máy tính HD câu nói tiếng Anh hay (làm nhiều hơn những gì